Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.Czytaj o cookies

FOR KIDS

seal

Picture dictionary

Słownik obrazkowy

Colouring books

Malowanki

Printable pages
Strony do wydruku.
BUSINESS ENGLISH

Giving details and numbers
(Podawanie danych i liczb)

What's your e-mail address?
Jaki jest twój adres poczty elektronicznej?

My e-mail address is: kontakt@mail.pl
(kei-o-en-ti-ei-kei-ti AT em-ei-ai-el DOT pi-el)

AT - "małpa"
DOT - kropka

anna_lato@o-p.com
(ei- DOUBLE en - ei UNDERSCORE/UNDERLINE
el-ei-ti-o AT o DASH pi DOT si-o-em /com )

DOUBLE - podwójny
DASH - myślnik
UNDERSCORE, UNDERLINE - podkreślnik

Give me please the invoice number.
Podaj mi proszę numer faktury.

It's 1238/09/2014
one two three eight SLASH zero nine SLASH 2014

18.56% - eighteen POINT five six per cent

customer order number - numer zamówienia klienta
net value - wartość netto
total net value - razem wartość netto
VAT rate - stawka podatku od towaru i usług
total amount due - razem do zapłaty
discount - rabat
despatch - wysyłka

ENGLISH FOR ADULT LEARNERS

to/in order to/so as to + infinitive
(w celu, poto żeby + bezokolicznik)

I am going to Warsaw to see a new flat.
Jadę do Warszawy, żeby zobaczyć nowe mieszkanie.

I am meeting Adam in order to discuss legal issues.
Spotykam się z Adamem, żeby przedyskutować sprawy prawne.

I'm having a meeting with the restaurant manager so as to make arrangements for our wedding party.
Spotykam się z managerem restauracji aby zaplanować nasze przyjęcie weselne.

in order not to/ so as not to + infinitive
(poto żeby nie + bezokolicznik)

I am reading everything carefully in order not to miss anything.
Czytam wszystko uważnie, żeby czegoś nie pominąć.

We must prepare well so as not to get surprised.
Musimy się dobrze przygotować, żeby nie dać się zaskoczyć.

in order that/so that + sentence
(poto żeby + zdanie)

I work so that you can study.
Pracuje po to, żebyś mógł studiować.

I come home early every day so that my wife doesn't get angry. :)
Wracam do domu wcześnie każdego dnia, żeby żona nie była zła.