Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.Czytaj o cookies

For Kids

piano

Picture dictionary

Słownik obrazkowy

Colouring books

Malowanki

Printable pages
Strony do wydruku.

BUSINESS ENGLISH - set 3
Business correspondence

(Korespondencja biznesowa)

Rozpoczęcie i zakończenie listu:

Gdy nie znamy nazwiska adresata
Dear Sir or Madam
(Szanowny Panie/Szanowna Pani)
Yours faithfully
(Z poważaniem)

Gdy znamy nazwisko adresata
Dear Mr Adam Kowalski
(Szanowny Pan Adam Kowalski)
Dear Ms Anna Kowalska
(Szanowna Pani Anna Kowalska)
Yours sincerely
(Z poważaniem)
I am writing to do sth
(Zwracam się do Państwa w celu/aby coś zrobić np. potwierdzić coś, zamówić itd. )

I am writing to confirm the conference arrangements. I refer to our telephone conversation.
Potwierdzam ustalenia związane z konferencją. Nawiązuję do naszej rozmowy telefonicznej.

I am writing to apply for the position of The Sales Manager.
Zwracam się do Państwa, aby aplikować na stanowisko Dyrektora Sprzedaży.

We are writing to inform you that your account has been reopened.
Zwracamy się do Państwa, aby poinformować, że Państwa rachunek został ponownie otwarty.

We are pleased to inform you that...
(Mamy przyjemność poinformować Państwa o tym, że.....)
We are pleased to inform you that you have won a trip to Hawaii.
Mamy przyjemność poinfomować, iż wygrali Państwo wycieczkę na Hawaje.

We are sorry to inform you that = We regret to inform you that (Z przykrością informujemy, że...)

be unable to - nie być w stanie, nie móc

We regret to inform you that we are unable to offer you the discount that you have requested.
Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu rabatu, o który Państwo prosiliście.

It is due to the difficult market conditions.
Powodem są trudne warunki rynkowe.

to grant - udzielać

We are sorry to inform you that we are unable to grant you the credit you have applied for.
Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu kredytu.
I would be grateful for...
(Byłbym wdzięczny za..)
I would be grateful for your prompt reply.
Będę wdzięczny za Państwa szybką odpowiedź.

We would be grateful for the confirmation of the order.
Będziemy wdzięczni za potwierdzenie zamówienia.

We would be grateful if you could...
(Będziemy wdzięczni, jeśli zechcieliby Państwo/mogliby Państwo...)

We would be grateful if you could prolong our visa till the end of September.
Będziemy wdzięczni za przedłużenie naszej wizy to końca września.

We would be grateful if you could extend our co-operation to Russian market.
Będziemy wdzięczni za poszerzenie naszej współpracy o rynek rosyjski.


if + Present simple...

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, proszę się nie wahać z nami skontaktować.

offer somebody something, offer something to somebody
(zaoferować coś komuś)

If you offer us good prices we will place further orders with you.
Jeśli zaoferujecie nam Państwo dobre ceny, złożymy u Was kolejne zamówienia.

If you offer better conditions to our competitor we will be forced to look for a new supplier.
Jeśli zaoferujecie lepsze warunki naszemu konkurentowi, będziemy zmuszeni poszukać nowego dostawcy.

be forced to do something - być zmuszonym do zrobienia czegoś

unless = if not

Unless you settle the bills by the end of this month, we will be forced to take legal action.
= If you do not settle ....
Jeśli nie uregulujecie Państwo rachunków do końca tego miesiąca, będziemy zmuszeni podjąć kroki prawne.

Please find...

Please find a copy of an invoice attached.
= Attached please find a copy of an invoice.
= I am sending you a copy of an invoice.
= I have attached a copy of an invoice.
Przesyłam w załączeniu kopię faktury.

Look forward to sth/doing sth
(czekać z niecierpliwością, oczekiwać, nie móc się doczekać)

I look forward do meeting you.
Czekam z niecierpliwością na spotkanie.

I look forward to your reply.
Czekam z niecierpliwością na Państwa odpowiedź.