Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.Czytaj o cookies

FOR KIDS

PUPPET

Picture dictionary

Słownik obrazkowy

Colouring books

Malowanki

Printable pages
Strony do wydruku.

BUSINESS ENGLISH

GO UP, GROW, INCREASE, RISE

(wzrosnąć)

by – X%, PLN X , X units

from...to...


In 2013 our sales went up by 4 % against the previous year.
Nasza sprzedaż wzrosła o 4% w zeszłym roku w stosunku do poprzedniego roku.

And the operating profit grew by PLN 10 mln that is by 5%.
A zysk operacyjny wzrósł o 10 mln zł, tzn. o 5%.

And the net profit increased from PLN 50 mln to PLN 53 mln.
A zysk netto wzrósł z 50 mln zł do 53 mln zł.

go – went – gone
grow - grew – grown
increase – increased – increased (regular)
rise – rose -risen

SIEDZIBA NASZEJ FIRMY JEST W WARSZAWIE.

Our headquarters/head office/main office is in Warsaw.
Our company is based in Warsaw.

MANUFACTURE/PRODUCE/MAKE

(Produkować)

MANUFACTURER/PRODUCER/MAKER

(Producent)

We make clothes.
Produkujemy ubrania.

We manufacture cars.
Produkujemy samochody.

We are a toy producer.
Jesteśmy producentem zabawek.

EMPLOY - ZATRUDNIAĆ

EMPLOYER - PRACODAWCA

EMPLOYEE - PRACOWNIK


We employ 800 people.
Zatrudniamy 800 osób.

We are the biggest employer in our town.
Jesteśmy największym pracodawcą w naszym mieście.

There are over 800 employees in our company.
W naszej firmie jest ponad 800 pracowników.

GO DOWN, DROP, DECREASE, FALL

(obniżyć się, spaść)

DUE TO /OWING TO /BECAUSE OF

(z powodu)

The unemployment rate went down in summer due to seasonal factors.
Stopa bezrobocia spadła w lecie ze względu na czynniki sezonowe.

Apartment prices dropped heavily last year because of the economic slowdown.
Ceny mieszkań bardzo spadły w zeszłym roku z powodu osłabienia gospodarczego.

The company share price has decreased owing to the worse than expected financial results.
Cena akcji spółki spadła z powodu gorszych, niż oczekiwano wyników finansowych.

go-went-gone
drop-dropped-dropped (regular verb)
decreased-decreased-decreased (regular verb)
fall-fell-fallen

TO DO something

FOR something/ doing something

(w celu/żeby/aby)

I'm calling to confirm our meeting.
Dzwonię, żeby potwierdzić nasze spotkanie.

We are writing to complain about your services.
Zwracamy się do Państwa, aby poskarżyć się na jakość waszych usług.

To get more information call us on 000011112222.
Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas pod numer ...

For more information contact Anna Kowal.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Anną Kowal.

For further details visit our website.
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.

This software is used for managing stock.
Ten program jest używany do zarządzania zapasami.

See a presentation>>